Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zorganizowało debatę nt. propozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji o otwartych zasobach. Dyskutowano istniejące przepisy prawne chroniące twórców oraz propozycje rozwiązań gwarantujących szeroki dostęp do zasobów kultury w oparciu o istniejące prawo.

logo-footer

                

medialaw