Anna Szymańska została wydelegowana do reprezentowania IAB w pracach Forum Prawa Autorskiego działającego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Forum Prawa Autorskiego jest miejscem dyskusji nad kształtem zmian w prawie autorskim oraz nad nowymi propozycjami legislacyjnymi.

Anna Szymańska została zaproszona przez ELSA Warszawa do wygłoszenia prelekcji w ramach VIII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim jako eksperta od prawa mediów i usług internetowych.

Przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, IAB Polska oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dyskutowali nt. nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego wprowadzającej nowe brzmienie art. 173 dotyczącego plików cookie.

logo-footer

                

medialaw