Media Law  podczas spotkania grupy Social Media przedstawiła prawne aspekty organizowania konkursów i loterii w mediach społecznościowych. Prezentacja została przygotowana na zaproszenie IAB Polska.

Anna Szymańska uczestniczyła w III Forum Prawa Autorskiego działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy dyskutowali nad możliwościami zmiany przepisów o dozwolonym użytku publicznym oraz ustawodawstwie UE regulującym ten temat – Dyrektywie 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

logo-footer

                

medialaw