W dniu 9 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, stanowiącą implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Nowe przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prowadzenia sprzedaży internetowej oraz odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Znacząco wzmacniają ochronę konsumenta i nakładają szereg obowiązków na…

W dniu 29 stycznia w siedzibie MKiDN odbyło się V Forum Prawa Autorskiego, tym razem poświęcone wymianie poglądów na temat reformy europejskiego prawa autorskiego. W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską konsultacji społecznych w tej sprawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprosiło do dyskusji przedstawicieli wielu środowisk i organizacji, których działanie związane jest z prawem autorskim, aby…

logo-footer

                

medialaw