Mec. Anna Szymańska była prelegentem na warsztatach na temat Zarządzania Internetem, które odbyły się 30 września 2015 r., zorganizowanych wspólnie przez: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ICANN, NASK i ISOC Polska. Przedmiotem warsztatów były dyskusje o przyszłości Internetu w kontekście takich ważnych zagadnień jak: neutralność i prywatność w sieci, zarządzanie technicznymi zasobami sieci, Internet Rzeczy oraz…

Mec. Anna Szymańska udzieliła wypowiedzi dla serwisu Dziennik Internautów na temat sposobu prowadzenia bloga zgodnie z prawem. Wyjaśniła, kiedy blog może być uznany za prasę oraz jakie obowiązki dla blogerów wynikają z ustawy prawo prasowe. Pełna treść wypowiedzi dostępna tutaj.

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt SK 32/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od…

logo-footer

                

medialaw