Mec. Anna Szymańska wypowiedziała się w miesięczniku PRESS, w artykule autorstwa Piotra Zielińskiego pt. „Książka…

Mec. Anna Szymańska była prelegentem na warsztatach na temat Zarządzania Internetem, które odbyły się 30…

Mec. Anna Szymańska udzieliła wypowiedzi dla serwisu Dziennik Internautów na temat sposobu prowadzenia bloga zgodnie z…

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt SK…

Mec. Anna Szymańska wypowiedziała się w miesięczniku PRESS, w artykule autorstwa Piotra Zielińskiego pt. „Książka…

Rozpowszechnianie utworów, zarówno plastycznych jak i architektonicznych, wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach,…