Konsultacje eksperckie zostały zorganizowane z udziałem przedstawicieli Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i odbyły się w Sejmie RP 20 kwietnia 2016 r. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele dużych firm i ich działów badawczych, środowiska start up’owe i wspierające rozwój start up’ów, przedstawiciele instytucji naukowych, rozwojowych i badawczych oraz instytucji finansujących rozwój start up’ów.

Mec. Anna Szymańska została członkiem grupy roboczej ds. analizy orzecznictwa i praktyki stosowania przepisów służących egzekwowaniu prawa autorskiego i praw pokrewnych powołanej w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace grupy koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stosowaniem prawa autorskiego takich jak: zjawisko „coryright…

Konsultacje eksperckie odbyły się w Sejmowej Komisji Cyfryzacji w dniu 11 grudnia 2015 r. Konsultacje dotyczyły głównych wyzwań związanych w cyfrową transformacją administracji publicznej i samorządowej, rozwijaniem innowacyjnych modeli biznesowych opartych o technologie cyfrowe oraz rozwijaniem cyfrowych kompetencji liderów i obywateli. W konsultacjach wzięli udział eksperci, przedstawiciele organizacji biznesowych, firmy działające w sektorach ITC i…

Mec. Anna Szymańska wypowiedziała się w miesięczniku PRESS, w artykule autorstwa Piotra Zielińskiego pt. „Książka kantów i podchodów” na temat prawa autora wobec wydawców książek do uzyskania informacji niezbędnych do określenia wysokości wynagrodzenia w przypadku jeśli takie wynagrodzenie zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu. Więcej informacji: PRESS Artykuł Książka kantów i podchodów autor…

Mec. Anna Szymańska była prelegentem na warsztatach na temat Zarządzania Internetem, które odbyły się 30 września 2015 r., zorganizowanych wspólnie przez: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ICANN, NASK i ISOC Polska. Przedmiotem warsztatów były dyskusje o przyszłości Internetu w kontekście takich ważnych zagadnień jak: neutralność i prywatność w sieci, zarządzanie technicznymi zasobami sieci, Internet Rzeczy oraz…

Mec. Anna Szymańska udzieliła wypowiedzi dla serwisu Dziennik Internautów na temat sposobu prowadzenia bloga zgodnie z prawem. Wyjaśniła, kiedy blog może być uznany za prasę oraz jakie obowiązki dla blogerów wynikają z ustawy prawo prasowe. Pełna treść wypowiedzi dostępna tutaj.

W wyroku z dnia 23 czerwca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt SK 32/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od…

Mec. Anna Szymańska wypowiedziała się w miesięczniku PRESS, w artykule autorstwa Piotra Zielińskiego pt. „Książka kantów i podchodów” na temat prawa autora wobec wydawców książek do uzyskania informacji niezbędnych do określenia wysokości wynagrodzenia w przypadku jeśli takie wynagrodzenie zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu.   Więcej informacji: PRESS Artykuł Książka kantów i podchodów autor…

Rozpowszechnianie utworów, zarówno plastycznych jak i architektonicznych, wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach jest legalne w ramach instytucji dozwolonego użytku publicznego. Dzięki temu możemy korzystać z chronionych utworów, po spełnieniu określonych warunków, bez zgody i wynagrodzenia na rzecz podmiotu praw autorskich.

Mec. Anna Szymańska w udzielonej tygodnikowi wypowiedzi podkreśla, że sama istota ustanowienia opłaty od czystych nośników, mająca na celu kompensatę strat, które podmioty praw autorskich ponoszą wskutek legalnego kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego jest słuszna i przyjęta w wielu Państwa Członkowskich UE. Bez wątpienia jednak zmiany wymaga lista urządzeń i czystych nośników, od…

logo-footer

                

medialaw