Koniec geoblokowania jest wynikiem przyjętego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Do 19 czerwca 2018 r. kraje UE mają czas na implementację nowej Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która istotnie wzmacnia ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.)

  12 grudnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Prawie prasowym w istotny sposób zmieniająca zasady autoryzacji wypowiedzi. Zgodnie z nowelizacją dziennikarz ma obowiązek poinformować osobę, udzielającą informacji o przysługującym jej prawie do autoryzacji wypowiedzi.

logo-footer

                

medialaw