Mec. Anna Szymańska została członkiem grupy roboczej ds. analizy orzecznictwa i praktyki stosowania przepisów służących egzekwowaniu prawa autorskiego i praw pokrewnych powołanej w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace grupy koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stosowaniem prawa autorskiego takich jak: zjawisko „coryright trollingu” – czyli masowego kierowania do abonentów usług internetowych roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych, identyfikacji podmiotów naruszających prawa autorskie w Internecie,  stosowania roszczeń zakazowych, naprawczych i odszkodowawczych wobec podmiotów pośredniczących w działaniach naruszających autorskie  prawa majątkowe w Internecie.

CategoryNowości
logo-footer

                

medialaw