Mec. Anna Szymańska była prelegentem na warsztatach na temat Zarządzania Internetem, które odbyły się 30 września 2015 r., zorganizowanych wspólnie przez: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ICANN, NASK i ISOC Polska.

Przedmiotem warsztatów były dyskusje o przyszłości Internetu w kontekście takich ważnych zagadnień jak: neutralność i prywatność w sieci, zarządzanie technicznymi zasobami sieci, Internet Rzeczy oraz przyjęta przez Komisję Europejską w maju 2015 r. Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Mec. Anna Szymańska przedstawiała praktyczne konsekwencje stosowania amerykańskich i europejskich regulacji prawnych dotyczących neutralności Internetu oraz konsekwencje wprowadzanych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług i treści elektronicznych oraz użytkowników sieci.

Anna Szymańska podkreślała, że obecnie kończy się ważny etap dyskusji o neutralności w sieci w USA i Unii Europejskiej.

W USA Federalna Komisja ds. Komunikacji (FCC) w lutym 2015 r. przyjęła tzw. Bright Line Rules zakazując blokowania, spowalniania, degradowania uczestników rynku i płatnego priorytetyzowania ruchu w sieci Internet.

W czerwcu 2015 r. zakończyły się negocjacje w ramach Unii Europejskiej dotyczące otwartego Internetu. W najbliższej przyszłości na szczeblu  europejskim zostanie przyjęte rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, zawierające przepisy chroniące neutralność sieci.

Przedmiotem obecnie podejmowanych dyskusji w USA i Unii Europejskiej jest praktyczne stosowanie przyjętych zasad, ich wpływ na globalne ekonomiczne interesy i konkurencyjność rynkową oraz na podstawowe prawa i wolności użytkowników sieci.

Więcej informacji:

https://mac.gov.pl/aktualnosci/sprawdz-kto-rzadzi-internetem-zapraszamy-na-warsztaty-3009-transmisja-online-pleng#44

CategoryNowości
logo-footer

                

medialaw