Konsultacje eksperckie odbyły się w Sejmowej Komisji Cyfryzacji w dniu 11 grudnia 2015 r. Konsultacje dotyczyły głównych wyzwań związanych w cyfrową transformacją administracji publicznej i samorządowej, rozwijaniem innowacyjnych modeli biznesowych opartych o technologie cyfrowe oraz rozwijaniem cyfrowych kompetencji liderów i obywateli.

W konsultacjach wzięli udział eksperci, przedstawiciele organizacji biznesowych, firmy działające w sektorach ITC i innowacyjnych branżach gospodarki, fundusze inwestycyjne i start up’y, organizacje konsumenckie i organizacje pozarządowe. 

CategoryNowości
logo-footer

                

medialaw