KONTAKT

Tel: +48 606 38 08 28
anna.szymanska@medialaw.pl

   

Anna Szymańska

Radca Prawny, ekspert prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i nieuczciwej konkurencji.

Pełnomocnik w precedensowych procesach sądowych i arbitrażowych o ochronę praw autorskich, ochronę dóbr osobistych i czyny nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach w przedmiocie nowych technologii. Specjalistka w sprawach ochrony dóbr osobistych. Posiada 15 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla największych polskich i międzynarodowych firm z innowacyjnych sektorów biznesu.
Prelegentka na konferencjach o tematyce praw autorskich i nowych technologii, konsultantka w procesach legislacyjnych dotyczących prawa autorskiego w Komisjach Sejmowych RP, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organizacjach branżowych.

 • O mnie

  Od 15 lat jestem doradcą firm i grup kapitałowych z innowacyjnych branż: reklamowej, wydawniczej, technologicznej, medycznej, telekomunikacyjnej, kosmetycznej oraz organów zarządczych i nadzorczych. Założyłam i rozwijam specjalistyczną kancelarię prawną w obszarze prawa własności intelektualnej i nowych technologii.
  Dążę do tego, aby świadczone przeze mnie usługi łączyły elementy, które dają najlepszy efekt biznesowy – nieszablonowe i odważne rozwiązania, kreatywność pozwalająca wykorzystywać prawo bez ograniczeń i otwarty kontakt z klientem. Wierność wartościom i współdziałanie z najlepszymi fachowcami daje fundamentalne rezultaty.

  W procesach budowania i wzmacniania biznesu identyfikuję problemy, wybieram rozwiązania i doradzam, jak zarządzać dobrami intelektualnymi firmy oraz chronić je na konkurencyjnym rynku.
  Opracowuję strategie zabezpieczania marki i know-how firm. Dostarczam przełomowe rozwiązania na wypadek kryzysu wizerunkowego i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentuję największych wydawców prasowych w procesach o ochronę dóbr osobistych w precedensowych sprawach sądowych.
  Dbając o bezpieczeństwo prawne firm w sposób odważny i nieszablonowy reaguję na naruszenia praw własności intelektualnej, znaków towarowych i nieuczciwe działania konkurencji.
  Prowadzę negocjacje, podejmuję działania ochronne oraz naprawcze, także w sytuacjach naruszeń na rynkach międzynarodowych.

  Doradzam firmom technologicznym i ekspertom w tym obszarze w rozwoju strategicznym. Wspieram prawnie w ochronie biznesu, występując także w procesach sądowych. Rozwijam swoja wiedzę i dzielę się nią na konferencjach o zagadnieniach technologicznych w takich obszarach jak neutralność sieci, cyfryzacja i rozwój innowacyjności w gospodarce.
  Posiadam piętnastoletnie doświadczenie procesowe przed sądami cywilnymi, sądami arbitrażowymi i Urzędem Patentowym w procesach o ochronę praw autorskich, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, procesach związanych z wykorzystaniem technologii i naruszeniem prawa do znaków towarowych.

  Byłam zaangażowana w transakcje łączenia i nabywania spółek o zasięgu globalnym, procesach inwestycyjnych i joint venture, transakcje związane z prawem telekomunikacyjnym oraz ochroną konkurencji.

 • Moje pasje

  Pasje to istotna część mojego życia. Zapewniają dobrą energię niezbędną do realizacji zawodowych wyzwań. Interesują mnie nowe technologie i ich wpływ na naszą rzeczywistość: sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, Internet rzeczy. Podziwiam wizjonerstwo Elona Muska i intuicję biznesową Richarda Bransona – to moje inspiracje.
  Wolny czas lubię spędzać na polu golfowym i podróżując.

 • Działalność

  Specjalistka w konsultacjach eksperckich w pracach komisji Sejmu RP: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii „Warunki rozwoju start up’ów i innowacji” (2016), „Cyfrowe państwo i innowacyjna gospodarka” (2015); Komisja Kultury i Środków Przekazu – prace nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim (2013)

  Członek grupy roboczej ds. analizy orzecznictwa i praktyki stosowania przepisów służących egzekwowaniu prawa autorskiego i praw pokrewnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016)

  Reprezentantka Konfederacji Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska na Forum Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015)

  Arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007)

  Prelegentka na konferencjach o tematyce nowych technologii i prawa autorskiego m.in.:

  Prelegentka na konferencji Zarządzania Internetem zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, ICANN i ISOC Polska i NASK – „Neutralność sieci i otwarty Internet w rozwiązaniach europejskich i amerykańskich (2015),

  Prelegentka na X Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów – „Problemy korzystania z treści w Internecie i ochrona praw autorskich” (2010)

  Prelegentka na konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o prawie autorskim w zakresie organizacji zbiorowego zarządzania – ”Korzystanie z utworów audiowizualnych – główne problemy na przykładzie toczących się sporów sądowych pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a użytkownikami” (2011)

  Prelegentka na warsztatach organizowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowej AHK Polska – „Internet – możliwości, wyzwania i zagrożenia” (2012)

  Ekspert do spraw prawa autorskiego w komentarzach m.in: dla TVP Info „Przepis na prawo” o prawnych aspektach pobierania plików z Internetu” (2014), dla serwisu GazetaPrawna.pl o zasadach rozpowszechniania obiektów znajdujących się w przestrzeni publicznej (2014), dla miesięcznika Press o umowach wydawniczych i prawach twórców (2015), dla serwisu „Dziennik Internautów” o prawnych aspektach prowadzenia bloga (2015)

  Uczestniczka międzynarodowych konferencji poświęconych znakom towarowym i patentom – International Trademark Association, Boston, USA (2011)

 • Wiarygodność biznesowa

  • Partner i Szef Departamentu Mediów i Nowych Technologii w wiodącej polskiej kancelarii prawnej.
  • Agora SA –  Dyrektor Działu Prawnego Grupa Radiowa Agora SA i Dyrektor Działu Prawnego Czasopism w Agora SA.
  • Netia SA – obsługa spółki w zakresie prawa telekomunikacyjnego i giełdowego.
  • Baker & McKenzie – warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii – udział w transakcjach fuzji i przejęć w skali międzynarodowej, prawna obsługa procesów inwestycyjnych w telekomunikacji, sektorze chemicznym i medycznym, prowadzenie projektów z zakresu prawa konkurencji i własności intelektualnej o zasięgu globalnym.
  • Linklaters – warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii – prawna obsługa spółek telekomunikacyjnych w procesach fuzji i przejęć, joint-venture, obsługa firm w zakresie prawa antymonopolowego.
  • Wardyński & Wspólnicy – udział w projektach inwestycyjnych, zakładania i przekształcania spółek, prywatyzacji z udziałem podmiotów zagranicznych.
 • Edukacja

  • Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • The University of the West of England, Bristol – studium prawa brytyjskiego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (od 2003 r.).

Nasi eksperci

Współpracujemy z prawnikami legitymujący się uprawnieniami radcy prawnego i adwokata, z dyplomami zagranicznych uczelni z unikatowym doświadczeniem w doradzaniu według prawa innych jurysdykcji. Są to eksperci z bogatym doświadczeniem zdobytym w renomowanych kancelariach międzynarodowych i w pracy dla wielu sektorów biznesu.

Do obsługi multidyscyplinarnych projektów tworzymy także zespoły składające się z profesjonalistów zajmujących się wyspecjalizowanymi dziedzinami prawa własności intelektualnej, poszerzone o doświadczenie rzeczników patentowych i porady podatkowe. Taki model doradztwa zapewnia unikalną i wszechstronną obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Każdy z naszych ekspertów ma bliski i bezpośredni kontakt z klientem, co pozwala na zbudowanie zaufania i rozwijanie współpracy.